VANAF 6 APRIL VERANDERT HET WACHTDIENSTSYSTEEM VOOR DE REGIO LEBBEKE-DENDERBELLE


IN GEVAL VAN DRINGENDE MEDISCHE PROBLEMEN:

VANAF VRIJDAGAVOND 19 uur TOT MAANDAGMORGEN 8uur kan u terecht in de Huisartsenwachtpost VEHAMED te Kroonveldlaan 40D, Dendermonde. U dient een afspraak te maken via 052 730 100.

Op weekavonden kan u terecht bij een lokale huisarts van wacht via hetzelfde nummer of 052 22 66 00. Wij vragen u met aandrang om op weekdagen overdag de wachtdienst niet te overbelasten. Wanneer u via internet geen afspraak meer kan inboeken voor een acuut probleem, neem dan aub contact op met het secretariaat. Wij zoeken voor u een gepaste oplossing. Dringende problemen lossen wij zeker en vast de dag zelf op.Dr. Podevyn zal omwille van ziekte voor onbepaalde tijd afwezig zijn. Dr. Callebaut, Dr. Pauwels en Dr. Vandeweghe doen hun best om alle patiënten op te vangen. Dit zal jammer genoeg niet makkelijk zijn. De afspraken zullen als gevolg hiervan uiteraard sneller vol raken. Wij houden een aantal afspraken geblokkeerd tot de dag zelf om patiënten die de dag zelf ziek worden zoveel als mogelijk te kunnen helpen. Wanneer u online geen afspraak meer kan inboeken, gelieve dan de praktijk te contacteren. Gelieve de wachtdienst niet onnodig te belasten!