Gelieve volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om een verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan en de werking van de praktijk de optimaliseren: 


 1. Indien u positief getest heeft op Covid-19 of symptomen hebt die verdacht zijn voor Covid-19, gelieve NIET te komen naar de consultatie, maar ons telefonisch te contacteren. Patiënten met luchtwegklachten zullen telefonisch verder geholpen worden en steeds een afspraak krijgen in het triagecentrum voor COVID19-testing en eventueel een klinisch onderzoek. De testen gebeuren NIET in de praktijk. Belangrijk hierbij te vemelden is dat het niet de bedoeling is dat patiënten zich rechtstreeks aanmelden op deze fysieke triagepunten. U krijgt een afspraak na contact met onze artsen. Het wordt ten stelligste afgeraden om u op eigen initiatief naar de spoedopname te begeven
 2. Gelieve een MONDMASKER op te zetten tijdens uw bezoek aan de praktijk, dit is verplicht. (Geen masker met ventiel!)
 3. We willen de wachtzalen zo leeg mogelijk houden, daarom :
  • Kom NIET TE VROEG. U kan eventueel even in uw auto wachten tot het tijdstip van uw afspraak.
  • Kom ALLEEN of ten hoogste met 1 begeleidende persoon indien u slecht te been bent.
  • Breng GEEN KINDEREN mee, behalve indien zij de patiënt zijn. Andere kinderen kunnen niet meekomen. Indien u problemen heeft met opvang, kan u beter uw afspraak verplaatsen.
 4. Wij proberen de tijd dat u in de wachtzaal moet verblijven te beperken. Daarom is het belangrijk dat de consultaties zo stipt mogelijk verlopen. De consultatie zal dan ook KORT EN BONDIG zijn, en beperkt worden tot het probleem van het moment. Niet-dringende bijkomende problemen worden verwezen naar een latere consultatie.
 5. Bij het binnenkomen dient u de HANDEN TE ONTSMETTEN met ontsmettende gel.
 6. Gelieve zo weinig mogelijk oppervlakken aan te raken, zoals bijvoorbeeld de deurklinken. Wij openen en sluiten de deur van de consultatieruimte voor u.
 7. Wij vragen u bij voorkeur te betalen met BANCONTACT. Het toestel zal voor elke handeling ontsmet worden.
 8. Een afspraak maken kan opnieuw via de online afsprakenagenda. U moet de praktijk nog steeds telefonisch contacteren bij COVID19-klachten. Wij dienen te kunnen inschatten welke klachten u heeft om te beslissen of u kan langskomen, of dat we u telefonisch verder helpen.
 9. Het aantal telefoons voor ons secretariaat ligt zéér hoog. Om de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk te houden: hou uw gesprek KORT EN BONDIG, beperk u tot de noodzakelijke informatie.


Wij hopen op uw begrip en medewerking voor deze maatregelen.


Met vriendelijke groeten,

Dr. Vandeweghe Piet  

Dr. Podevn Dieter

Dr. Callebaut Lieven

Dr. Pauwels Stephanie

Dr. Courtens Lin

Kathleen Van Verrewegen

Sylvia Hendrickx