Indien u klachten heeft die mogelijks kunnen wijzen op een infectie met het COVID-19 virus, is het ALTIJD noodzakelijk om u te laten testen, ook al bent u reeds gevaccineerd! U vult hiervoor BIJ VOORKEUR onderstaande zelftest in OF contacteert hiervoor de praktijk TELEFONISCH indien dit echt niet lukt. U kan met de verkregen code een afspraak maken in het triagecentrum te Dendermonde of bij Labo Medina te Dendermonde. Indien u niet mobiel bent, kan een mobiel team bij u thuis langskomen.


Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met


  • minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest; dyspnoe; thoracale pijn; acute anosmie of dysgeusie;
  • OF minstens twee 1 van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak, koorts; spierpijn; vermoeidheid; rhinitis; keelpijn; hoofdpijn; anorexie; waterige diarree2; acute verwardheid2; plotse val ;2
  • OF verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.


Indien u klachten hebt die mogelijks wijzen op COVID19, kan u een zelftest doen via onderstaande vragenlijst. 


https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat  (via computer, niet via GSM!)


Indien de vragenlijst aantoont dat een test noodzakelijk is, krijgt u de nodige codes en attesten aangeleverd.


U kan zelf een afspraak voor een test inboeken via:


https://www.triagecentrumdekroon.be/nl/algemeen/ (via computer, niet via GSM!)


https://www.medina.be/nl/covid-19/ (via computer, niet via GSM!)


U kan uw testresultaat zelf opvolgen via:


https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/covid-19/test-result


https://nexuzhealth.com/nl/
INDIEN U NIETS HOORT VAN CONTACTTRACING NA EEN HOOGRISICOCONTACT KAN U ZELF CONTACT OPNEMEN VIA 

  • 0800 14 689

  • 02 214 19 19Indien uw resultaat positief is, neem dat zo snel mogelijk contact op met de praktijk.

Is uw resultaat negatief, dan kan u een afspraak inboeken bij een arts van de praktijk.


Zolang uw testresultaat niet gekend is moet u preventief in quarantaine. Wij zullen de nodige attesten hiervoor elektronisch aanleveren, bij voorkeur via Helena.


KOM NIET NAAR DE PRAKTIJK INDIEN U LAST HEBT VAN MOGELIJKE COVID-19 KLACHTEN, dit om de andere patiënten die aanwezig zijn te beschermen. U kan langskomen na afspraak na het afleggen van een negatieve test.


Indien u positief test mag u NIET naar de praktijk komen. Wij helpen u telefonisch verder waar mogelijk. Indien nodig komen wij bij u thuis langs mits het dragen van de nodige beschermingsmaterialen.


Indien u een hoogrisicocontact hebt gehad, zal u gebeld worden door het contact tracing center én zullen uw testcodes en attesten voorzien worden via het contact tracing center. U hoeft de praktijk hiervoor niet te contacteren. U kan zelf een afspraak maken in het triagecentrum met deze codes. U blijf in quarantaine tot uw testresultaat gekend is. Indien u gevaccineerd bent mag u de quarantaine stoppen na uw eerst negatieve test. U dient steeds een tweede test uit te voeren, ten vroegste op dag 7 na het hoogrisicocontact. Bent u niet gevaccineerd dan moet u in quarantaine blijven tot uw tweede resultaat gekend is.

 https://www.triagecentrumdekroon.be/


Indien u terugkeert van reis kan u de nodige testcodes en attesten verkrijgen via het invullen van de passenger locator form.

https://travel.info-coronavirus.be/nl


Indien u op reis vertrekt of naar een evenement gaat waarvoor een PCR-test noodzakelijk is, kan u zelf een test plannen via volgende website: 

www.vehamedgaatopreis.behttps://www.info-coronavirus.be/nl/testen/

https://www.zorg-en-gezondheid.be/wanneer-en-waar-testen-op-covid-19

https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing