Maak bij voorkeur een afspraak via het online afsprakensysteem (zie "Afspraak maken via internet")


U kan tevens een afspraak maken door telefonisch contact op te nemen met de praktijk op volgende nummer: 052/411925Dr. Podevyn zal omwille van ziekte voor onbepaalde tijd afwezig zijn. Dr. Callebaut, Dr. Pauwels en Dr. Vandeweghe doen hun best om alle patiënten op te vangen. Dit zal jammer genoeg niet makkelijk zijn. De afspraken zullen als gevolg hiervan uiteraard sneller vol raken. Wij houden een aantal afspraken geblokkeerd tot de dag zelf om patiënten die de dag zelf ziek worden zoveel als mogelijk te kunnen helpen. Wanneer u online geen afspraak meer kan inboeken, gelieve dan de praktijk te contacteren. Gelieve de wachtdienst niet onnodig te belasten!