De praktijk is behoudens uitzondering van maandag tot vrijdag bereikbaar van 8 uur 's ochtends tot 19 uur 's avonds.


Buiten deze uren kan u, in geval van een MEDISCH DRINGEND PROBLEEM dat NIET kan wachten tot wanneer wij opnieuw bereikbaar zijn, een beroep gedaan worden op de wachtdienst.


Tijdens weekavonden/nachten kan u terecht bij de wachtdienst van Lebbeke via 052 22 66 00 of 052 730 100.

Tijdens het weekend, van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur, kan u beroep doen op de huisartsenwachtpost VEHAMED te Dendermonde via 052 730 100. Ook tijdens brugdagen en feestdagen van verlengde weekend kan u doorlopend terecht in de huisartsenwachtpost.


https://huisartsenwachtpostvehamed.eu/


DE DOKTER EN APOTHEEK VAN WACHT ZIJN GEEN NACHTWINKEL!

Gelieve de dokter van wacht niet onnodig te consulteren. Ga bij voorkeur en zo mogelijk langs bij uw vaste arts. Het is niet de bedoeling om de dokter van wacht te consulteren voor het opvolgen van chronische problemen of voorschrijven van chronische medicatie. De dokter van wacht schrijft geen verslavende slaap- of pijnmedicatie voor. Er wordt enkel arbeidsongeschiktbeid geschreven zolang als nodig om de periode van wachtdienst te overbruggen. Nadien moet u langsgaan bij uw eigen arts.